Felles dugnad for trøndersk Næringsliv

Støtteordning for småbedrifter og enkeltpersonsforetak

Gjennom ordningen BIO Trøndelag 2020 (Bedriftsintern opplæring) kan småbedrifter og enkeltpersonsforetak søke om støtte til kompetanseheving for å møte omstillingsbehov som følge av koronasituasjonen.

I 2020 prioriteres bransjer innenfor Trøndelag fylkeskommunes verdiskapingsstrategi som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Eksempler på slike bransjer er opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag (trondelagfylke.no:26.02.2020).

 

Hvem kan få støtte?

Små bedrifter og enkeltpersonforetak med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. I 2020 prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrategien[1] som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Eksempler på slike bransjer er opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag.

Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte og personer i enkeltpersonsforetak. Virksomheten kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring, lønnsutgifter og andre dokumenterte utgiftsbehov til deltakerne i opplæringsperioden.

Det kan gis tilskudd til opplæring for ansatte som er permitterte eller som fortsatt er i jobb i bedriften. Forøvrig vises til det til enhver tid aktuelt gjeldende regelverk.

Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav.

Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens omstillingsbehov, opplæringens betydning for videre utvikling av bedriften, plan for omstilling og om det er sannsynliggjort at virksomheten vil klare å gjennomføre planen. 

Fagområder som prioriteres er digital kompetanseheving og markedskompetanse. Andre aktuelle fagområder kan blant annet være bedriftsledelse, forretningsmodellering[1] og språkkunnskaper.


[1] Forretningsmodellering handler om å forstå hvordan en bedrift skaper resultat gjennom å identifisere produkter/tjenester som skal selges, til hvilke kunder og til hvilke kostnader for å skape verdi til sine kunder og skaper resultater for bedriften. For småbedrifter handler det om å vite hva man skal selge og ikke, til hvilken pris og hvor mye man kan dra på seg av kostnader i prosessen.

Ordningen BIO Trøndelag ble vedtatt av fylkesutvalget 24.03.20 og er søkbar allerede 27.03.2020 via www.regionalforvaltning.no. Det er utarbeidet egne retningslinjer for BIO Trøndelag.

Nedfor kan du laste ned fullstendig versjon av retningslinjer for støtteordningen.

Her kan du se pressemeldingen om ordningen:

https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/beredskap/aktuelt/millioner-til-tronderske-smabedrifter/


[1] Strategi for innovasjon og verdiskapingDel på sosiale medier