Styrearbeid

Næringshagene i Norge arrangerer i samarbeid med Handelshøyskolen BI en serie på tre digitale kurs knyttet til styrearbeid.  Kursene er et gratis tilbud til målbedrifter og bedrifter med tilknytning til næringshagen. Ta kontakt.

Webinarserien med styret som tema bygger på den siste boken om styrearbeid av Frode Solberg: Styrearbeid, Styreutvikling, Styreledelse.   Kursene er høyst relevante for alle små- og mellomstore bedrifter som ønsker å se nærmere på styrearbeidet i bedriften eller for deg som har  styreverv.  Du kan finne mer informasjon om kursene ved å trykke på linkenene nedenfor:

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å høre mer om dette tilbudet.

Del på sosiale medier