Nyheter

Finansiering av innovasjon, omstilling og eksport!

7. mars 2022

For innovative bedrifter med vekstambisjoner, vekstpotensiale og vekstmuligheter finnes det er rekke gode ordninger for bistand i utviklingsprosessene. Den 15.…

Hvordan skape nytteverdi av slam og andre restressurser?

2. mars 2022

Prosjektene BIOVERDI og Bioøkonomi i Namdal inviterer til digital workshop den 10. mars kl 09-11:30.  Tema retter fokus på hvordan…

Masteroppgave – skreddersydd for din bedrift!

1. mars 2022

Har din bedrift en utfordring dere ikke har ressurser eller tid til å forske på selv? Fra høsten av skal…

Er din bedrift aktuell for SIVA-prisen 2022?

23. februar 2022

Siva skal også i år dele ut Siva-prisen (200.000 kroner)! Nytt av året er at SIVA også lanserer en X-faktorpris…

Veileder for klimasmarte landbruksbygg lansert

22. februar 2022

Det er stadig økende fokus på grønn omstilling, klima og miljø.  Bygg i tre har lange tradisjoner og får stadig…

Styreevaluering

21. februar 2022

I mange selskaper er styret noe tilfeldig sammensatt, gjerne med familiemedlemmer, venner, kolleger eller medarbeidere. Det kan ofte fungere bra.…

Støtte til bedriftsintern opplæring

11. februar 2022

Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videreutvikling gjennom kompetansetiltak…

Kompetansebehov!

10. februar 2022

Rett kompetanse er et konkurransefortrinn både for bedrifter og for den enkelte medarbeider. I et stadig mer spesialisert samfunn, er…

Nytt fagskolestudium i sirkulærøkonomi

4. februar 2022

Et nytt fagskolestudium for deg som jobber med gjenvinning, ressursplanlegging, produktutvikling og verdikjeder. Fagarbeidere i alle bransjer, f.eks. handel og…