Nyheter

NTNU og Inam – Kompetanseutveksling i praksis

13. september 2022

Kim Mjønestrø er masterstudent ved masterprogrammet Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) ved NTNU og lærer å bruke mange…

Webcafé – Miljøfyrtårn

17. august 2022

Sommerferien er over, og det er tid for å se fremover. Vi setter fokus på grønn omstilling, og for mange…

Industriell Symbiose

7. mai 2022

Hva er industriell symbiose?  Den industrielle symbiosen handler om å koble selskaper fra forskjellige bransjer. Ressurser som materialer, råvarer, energi, vann osv. skal kunne…

iNam ansetter: Spennende stilling som forretningsutvikler | InnovArena

20. april 2022

iNam – Innovasjon Namdal er et innovasjons- og utviklingsskap som arbeider for vekst og nyskapning i næringslivet i Namdalen. Vi tilbyr…

Grønn plattform

31. mars 2022

Grønn plattform er en satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. Regjeringen øremerker inntil 750…

Vi minner om…

23. mars 2022

Vi minner om at det fredag den 25. mars gjennomføres Web Cafe kl 0900 hvor Ola Kjelvik fra Trøndelag fylke…

Styrearbeid

10. mars 2022

Næringshagene i Norge arrangerer i samarbeid med Handelshøyskolen BI en serie på tre digitale kurs knyttet til styrearbeid.  Kursene er et gratis tilbud…

Finansiering av innovasjon, omstilling og eksport!

7. mars 2022

For innovative bedrifter med vekstambisjoner, vekstpotensiale og vekstmuligheter finnes det er rekke gode ordninger for bistand i utviklingsprosessene. Den 15.…

Hvordan skape nytteverdi av slam og andre restressurser?

2. mars 2022

Prosjektene BIOVERDI og Bioøkonomi i Namdal inviterer til digital workshop den 10. mars kl 09-11:30.  Tema retter fokus på hvordan…