Nyheter

iNam ansetter: Spennende stilling som forretningsutvikler | InnovArena

20. april 2022

iNam – Innovasjon Namdal er et innovasjons- og utviklingsskap som arbeider for vekst og nyskapning i næringslivet i Namdalen. Vi tilbyr…

Grønn plattform

31. mars 2022

Grønn plattform er en satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. Regjeringen øremerker inntil 750…

Vi minner om…

23. mars 2022

Vi minner om at det fredag den 25. mars gjennomføres Web Cafe kl 0900 hvor Ola Kjelvik fra Trøndelag fylke…

Styrearbeid

10. mars 2022

Næringshagene i Norge arrangerer i samarbeid med Handelshøyskolen BI en serie på tre digitale kurs knyttet til styrearbeid.  Kursene er et gratis tilbud…

Finansiering av innovasjon, omstilling og eksport!

7. mars 2022

For innovative bedrifter med vekstambisjoner, vekstpotensiale og vekstmuligheter finnes det er rekke gode ordninger for bistand i utviklingsprosessene. Den 15.…

Hvordan skape nytteverdi av slam og andre restressurser?

2. mars 2022

Prosjektene BIOVERDI og Bioøkonomi i Namdal inviterer til digital workshop den 10. mars kl 09-11:30.  Tema retter fokus på hvordan…

Masteroppgave – skreddersydd for din bedrift!

1. mars 2022

Har din bedrift en utfordring dere ikke har ressurser eller tid til å forske på selv? Fra høsten av skal…

Er din bedrift aktuell for SIVA-prisen 2022?

23. februar 2022

Siva skal også i år dele ut Siva-prisen (200.000 kroner)! Nytt av året er at SIVA også lanserer en X-faktorpris…

Veileder for klimasmarte landbruksbygg lansert

22. februar 2022

Det er stadig økende fokus på grønn omstilling, klima og miljø.  Bygg i tre har lange tradisjoner og får stadig…