Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Innlegg av lars

MELLOMLEDELSESTUDIUM (FULLTEGNET)

MELLOMLEDELSE

Handelshøyskolen BI, Namdal Næringsforening og INAM AS innovasjon Namdal, kjører igang høstens Mellomlederstudium – bli en bedre mellomleder onsdag 6. og torsdag 7. november på møterom RIAN i Namdalshagen. Studiet ledes av BIs Høyskolelektor MSc Ketil Hveding fra Campus Trondheim. Mellomlederstudiet tar for seg blant annet følgende tema: Hvilke utfordringer kan du møte ved å…

Les mer

Storsatsing på digital utvikling i regionens småbedrifter

I løpet av de neste tre årene skal småbedrifter i Trøndelag få tilbud om et digitalt kompetanseløft gjennom storsatsingen Industri 4.0 Trøndelag. I prosjektet skal innovasjonsmiljøene i regionen utvikle og gjennomføre bransjevise kompetanseforløp, slik at de minste bedriftene skal bli bedre i stand til å utnytte ny teknologi og kunne fortsette å være konkurranse- og…

Les mer

NORSK KATAPULT – NAMDALSBEDRIFTENES TILGANG TIL DET BESTE!

VI KOBLER BEDRIFTEN med katapultsenteret, bidrar til å spisse bestillingen og bidrar med å finne finansiering til katapultprosjektet. Vi jobber med mange forskjellige bedrifter og kan peke i riktig retning. I ALLE BRANSJER konkurrerer bedriftene i stadig økende grad på å forbedre kvalitet, funksjonalitet, design og kostnadseffektivitet. Noen bedrifter kjører større utviklingsprosjekter, mens andre ikke har formalisert dette i form av…

Les mer