Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Innlegg av Marte Karoline Sollien

SkatteFUNN-kurs Trøndelag

  Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har dere en idé om hvordan bedriften kan produsere på en smartere måte?   SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som jobber med forsknings- og utviklingsprosjekter. Kom og lær mer om hvilke typer utviklingsaktiviteter ordningen omfatter.   Arrangementet er gratis, men…

Les mer

Nasjonale krisetiltak

Regjeringen har lagt frem en rekke krisepakker til næringslivet den senere tiden. Her er en oversikt over noen av de sentrale nasjonale tiltakene.   Kontantstøtteordningen Regjeringen foreslår en kontantstøtte til virksomheter som er rammet av korona. Forslaget fra regjeringen går ut på at staten skal dekke en del av de faste kostnadene for bedrifter som…

Les mer

Den tredje koronakrisepakken

Den tredje krisepakken skal blant annet hjelpe kommunene å holde hjulene i gang i næringslivet. En del av midlene skal  brukes av kommunene til å sette i gang aktivitet, som reparasjoner og vedlikehold for å holde hjulene i gang i lokalt næringsliv og blant håndverkere. Dette er de nye tiltakene: – Kommunene får fem milliarder…

Les mer

Felles dugnad for trøndersk Næringsliv

Støtteordning for småbedrifter og enkeltpersonsforetak Gjennom ordningen BIO Trøndelag 2020 (Bedriftsintern opplæring) kan småbedrifter og enkeltpersonsforetak søke om støtte til kompetanseheving for å møte omstillingsbehov som følge av koronasituasjonen. I 2020 prioriteres bransjer innenfor Trøndelag fylkeskommunes verdiskapingsstrategi som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Eksempler på slike bransjer er opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt…

Les mer

KORONA

Den siste tiden har vi alle vært sterkt preget av korona-situasjonen. Virusspredning og smitteverntiltak får store konsekvenser for befolkningen og for næringslivet. Enkelte bedrifter opplever full stans mens andre har store utfordringer med markeder, leverandører eller arbeidskraft.  Likviditetsutfordringer oppstår hos enkelte bedrifter umiddelbart, og andre bedrifter møter langvarige utfordringer. Krisehåndtering Vi bistår bedrifter med samtaler…

Les mer