Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Innlegg av Marte Karoline Sollien

Den tredje koronakrisepakken

Den tredje krisepakken skal blant annet hjelpe kommunene å holde hjulene i gang i næringslivet. En del av midlene skal  brukes av kommunene til å sette i gang aktivitet, som reparasjoner og vedlikehold for å holde hjulene i gang i lokalt næringsliv og blant håndverkere. Dette er de nye tiltakene: – Kommunene får fem milliarder…

Les mer

Felles dugnad for trøndersk Næringsliv

Støtteordning for småbedrifter og enkeltpersonsforetak Gjennom ordningen BIO Trøndelag 2020 (Bedriftsintern opplæring) kan småbedrifter og enkeltpersonsforetak søke om støtte til kompetanseheving for å møte omstillingsbehov som følge av koronasituasjonen. I 2020 prioriteres bransjer innenfor Trøndelag fylkeskommunes verdiskapingsstrategi som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Eksempler på slike bransjer er opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt…

Les mer

KORONA

Den siste tiden har vi alle vært sterkt preget av korona-situasjonen. Virusspredning og smitteverntiltak får store konsekvenser for befolkningen og for næringslivet. Enkelte bedrifter opplever full stans mens andre har store utfordringer med markeder, leverandører eller arbeidskraft.  Likviditetsutfordringer oppstår hos enkelte bedrifter umiddelbart, og andre bedrifter møter langvarige utfordringer. Krisehåndtering Vi bistår bedrifter med samtaler…

Les mer