Styreevaluering

I mange selskaper er styret noe tilfeldig sammensatt, gjerne med familiemedlemmer, venner, kolleger eller medarbeidere. Det kan ofte fungere bra. Samtidig er det viktig å tenke igjennom styrets rolle og hvordan styrets medlemmer kan bidra til bedriftens utvikling gjennom ulike kompetanser, nettverk og personlige egenskaper.

De profesjonelle styrene gjennomfører en årlig evaluering av sitt eget arbeid for å sikre at de har en kontinuerlig forbedring, og høy kvalitet, i sitt styrearbeid. En slik evaluering anses som helt nødvendig, da det stadig settes større krav til styrets rolle og oppgaver, dette sett i lys av at det skjer en rask utvikling innen teknologi, konkurransebildet, nye forretningsmodeller, cybersikkerhet og bærekraft. Samtidig står styret overfor en stadig mer kritisk observasjon og fokus fra interessenter og samfunnet ellers.

Dette er drivere for at styrer må vie stadig mer oppmerksomhet på sin egenutvikling, hvor styrets egenevaluering er et sentralt element.

Gjennom Næringshagene i Norge får våre medlemmer tilgang på et kort webinar om styreevaluering. Du finner mer om webinaret og påmelding her. Deltagelse på webinaret er gratis.

Du finner forøvrig stadig tilbud om aktuelle kurs og webinarer på våre hjemmesider her.

Del på sosiale medier