TeRRItoria

Territoria

I samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, er iNam en del del av et større EU-prosjekt, TeRRItoria.

TeRRItoria er et Horizon 2020-prosjekt som tar sikte på å posisjonere regioner og lokale myndigheter som steder for forskning, utvikling, offentlig engasjement, etikk og åpen tilgang. Prosjektet består av 13 partnere fra 9 land. Hensikten er å prøve ut ulike modeller for å involvere bredere i de regionalt arbeid med forskning og utvikling.

Prosjektet består av 8 forskningsinstitutt, 4 regioner og 1 kommune (Sentral Makedonia I Hellas, Emilia Romagna i Italia, Trøndelag i Norge, Nord-Øst-regionen i Romania og Gabrovo kommune i Bulgaria).

I Trøndelag er iNam, sammen med Rørosregionen Næringshage, del av eksperimentet som skal utføres i regi av prosjektet. Eksperimentet skal gjennomføres av NTNU og fylkeskommunen. Utgangspunktet er at det er for lite kontakt mellom deler av fylket med lav befolkningstetthet og Trondheimsområdet der det meste av forskningsaktiviteten foregår (inkl. NTNU). Eksperimentet går ut på å teste ut nye samarbeidsformer og å få opp en ny politikk for samarbeid mellom næringshager og NTNU.

norsk_samisk_farge