Hvordan skape nytteverdi av slam og andre restressurser?

Prosjektene BIOVERDI og Bioøkonomi i Namdal inviterer til digital workshop den 10. mars kl 09-11:30.  Tema retter fokus på hvordan man kan skape økt nytteverdi av slam- og andre restressurser i biobaserte næringser som hav-, jord- og skogbruk.

Framtiden stiller nye krav til sirkularitet i verdikjedene og næringsstoffer som blant annet fosfor er globale mangelvarer. BIOVERDI og Bioøkonomi i Namdalen, Namdal Regionråd, inviterer derfor til en diskusjons-workshop, hvor målet er å dele «state-of-the-art» kunnskap om tematikken og gi deltakerne innsikt som muliggjør videre arbeid for økt utnyttelse av ressursene. Klikk her for å lese mer om denne workshopen og meld deg på innen 9. mars for å sikre deg plass.

Se også kalender over andre aktuelle workshops og webinarer her.

Del på sosiale medier