Velkommen til Camilla Vågan!

Vi er stolte av å informere om at Camilla Vågan er ansatt som vår nye senior forretningsutvikler i INAM. Med hennes sterke bakgrunn innen økonomi og ledelse, samt en dyptgående forståelse av Namdalsregionen, er Camilla meget godt posisjonert for å styrke bedriftene i regionen gjennom forretningsutvikling og strategisk rådgivning.

Camilla (43) har en solid utdannelse innen økonomi og ledelse. Hun har variert arbeidserfaring, inkludert ti år i ulike roller i Nærøy og Nærøysund kommuner, der hun blant annet har vært enhetsleder og assisterende rådmann. Nylig kom hun fra stillingen som strategi- og samfunnssjef i Nærøysund kommune.

Camillas tidligere arbeid i kommunene, og hennes engasjement i frivillige organisasjoner og politikk, har gitt henne verdifull innsikt i samfunnsdynamikk og samarbeid. Hennes evne til å forstå og engasjere seg med ulike samfunnsaktører vil være en viktig ressurs i vårt arbeid for næringsutvikling i regionen.

I sin rolle hos INAM, ser Camilla frem til å anvende sin kompetanse innen styrearbeid- og ledelse, prosess- og prosjektledelse, samt strategisk planlegging for regionens bedrifter. Hun vil bidra som en brobygger mellom samarbeidende aktører og en døråpner opp mot offentlige systemer og virkemiddelapparatet. Camilla vil bidra til å utvikle INAM som en attraktiv samarbeidsaktør for lokalt næringsliv og offentlig sektor i Namdalen. 

Vi er svært glade for å få Camilla med på laget – og ser fram til et utviklende samarbeid med våre kunder og vårt nettverk. Camilla starter i stillingen rett over nyttår.

 

Del på sosiale medier