Master i Entreprenørskap og forretningsutvikling

Detaljer

9. apr 2024 - 30. jun 2025

Delvis digitalt/delvis ved studiestedet i Bodø

Til høsten kan du ta master i Entreprenørskap og forretningsutvikling (120 studiepoeng) ved Nord universitet samtidig som du jobber i Namdalen. Denne masteren er for deg som har Bachelorgrad eller tilsvarende grad av minimum 180 studiepoeng omfang. I tillegg må søkerne oppfylle et av de tre følgende krav til faglig fordypning:

  • Økonomi og samfunn – fordypning med minst 80 ECTS innenfor økonomisk, administrative eller samfunnsvitenskapelige fag
  • Helse og velferd – fordypning med minst 80 ECTS innenfor helse- eller sosialfag
  • Teknologi, biovitenskap og havbruk – fordypning med minst 80 ECTS innenfor teknologiske, biologiske eller havbruksfag

Les mer på Namdal Studiesenter sine nettsider, eller på Nord Universitet sine studiesider.

Infomøter våren 2024: Vil du høre mer om programmet så kan du melde deg på et av våre online infomøter tirsdag 9. april kl. 13:00 eller 20:00. Påmeldingslenke til infomøtet.