Renholdsoperatør – eksamensforberedende kurs mot fagbrev høst 2024

Detaljer

2. sep - 31. des 2024

Etter behov: Grong, Rørvik, Namsos

Sammen med vår samarbeidspartner Namdal Studiesenter innenfor kurs- og utdanningstilbud/etter- og videreutdanning for næringslivet i Namdalen, tilbys kurset:

Renholdsoperatør – eksamensforberedende kurs mot fagbrev høst 2024