Veilederutdanning for praksislærere og mentorer modul 1 (VEM1, 15 stp.)

Detaljer

15. aug - 31. des 2024

Nord Universitet, Finn Christiansens veg, Namsos, Norge

Sammen med vår samarbeidspartner Namdal Studiesenter innenfor kurs- og utdanningstilbud/etter- og videreutdanning for næringslivet i Namdalen, tilbys kurset:

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer modul 1 (VEM1, 15 stp.)