Veilederutdanning for praksislærere og mentorer modul 3 (30 stp.)

Detaljer

27. aug 2024 - 31. mai 2025

Nettbasert

Sammen med vår samarbeidspartner Namdal Studiesenter innenfor kurs- og utdanningstilbud/etter- og videreutdanning for næringslivet i Namdalen, tilbys kurset:

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer modul 3 (30 stp.)