Namdalshagen AS skifter navn til INAM AS

Næringshagen for namdalsregionen styrker egen posisjon som innovasjonsselskap med ny merkevare. Under navnet INAM AS (Innovasjon Namdal) skal selskapet utvikle morgendagens bedrifter i Namdalen.

Siden 2003 har Namdalshagen bistått namdalske gründere og etablerte bedrifter med å videreutvikle de gode ideene til konkrete og målbare resultater. Nå skal tjenestene tilbys under et nytt og fremtidsrettet navn.

– INAM er et kort og konkret navn som beskriver vår visjon som spydspiss for innovasjon i Namdalen. Vi posisjonerer oss ytterligere som bedriftsutvikler i regionen og INAM skal levere flere og bedre tjenester til namdalske bedrifter, forteller Olav Weglo, daglig leder i Namdalshagen AS.

Styrker posisjonen i Namdalen
Det gror godt i Namdalshagen og vekstkurven peker oppover for innovasjonsselskapet som i 2018 hadde en omsetning på 5 200 000 kroner. Samme år kan Namdalshagen skimte med et årsresultat før skatt på 210 000 kroner.

Per i dag bidrar Namdalshagen til vekst og utvikling i en region med 38 000 innbyggere fordelt på 13 kommuner. Selskapet har to avdelinger med hovedkontor i Namsos, samt en avdeling i Ytre Namdal. Nylig styrket selskapet også avdelingen i Ytre Namdal og utvidet staben med egen forretningsutvikler.

Bistår gründere og etablerte bedrifter
Å starte eller videreutvikle en bedrift er krevende. INAM har kompetansen som trengs og tilbyr blant annet bedriftsrådgivning, prosjektutvikling, samt en rekke kurs.

INAM har også en egen traineeordning hvor bedrifter får tilgang til relevant og etterspurt kunnskap fra nyutdannede traineer.

Del på sosiale medier