God jul og godt nytt år!

Julehilsen fra INAM AS

2019 har vært nok et spennende år. Vi har gjennom året fått lov å jobbe med med utrolig mange interessante prosjekter og kunder rundt om i Namdalen. Foreløpige statistikker viser at vi har tilført namdalske bedrifter rundt 20 mill. kroner i støtte fra ulike virkemiddelordninger. Samarbeidet med kommunene, Næringsforeningene i Namdalen, Region Namdal, Innovasjon Norge, SIVA og fylkeskommunen har vært svært godt og lærerikt. Det har også vært god deltagelse på våre kompetansetiltak, spesielt nevnes mellomlederkurset med over 40 deltakere. Spennende er det også for oss som nå i desember flyttet inn i nye tidsriktige lokaler i Innovarena på Rørvik.

Etter at Olav Weglo gikk over til bilbransjen i høst, kommer den 2. januar 2020 vår nye daglige leder på plass, Knut Gartland, en Liernegutt som de siste årene har hatt sitt virke hos en av våre målbedrifter, RS Gulv AS.

I 2020 tar vi fatt på nye store oppgaver med bl.a. LEAN-prosjektet i Ytre Namdal og Industi 4.0 som er et digitaliseringsprosjekt for SMB i Namdalen og ikke minst nye runder med kompetansehevende tiltak som bl.a. mellomledelse og miljøfyrtårn.

Mye er i endring i Namdalen, men vårt formål som næringshage og innovasjonsselskap for næringslivet i Namdalen, for holdes uendret i 2020 – med andre ord – Vi bidrar til bedrifter for morgendagen – og det ser vi fram til.

Riktig god jul og godt nytt år!

Beste hilsen fra fagteamet i INAM AS – innovasjon Namdal

Del på sosiale medier