Veileder for klimasmarte landbruksbygg lansert

Det er stadig økende fokus på grønn omstilling, klima og miljø.  Bygg i tre har lange tradisjoner og får stadig økende nasjonal- og internasjonal oppmerksomhet. 

I dag ble veilederen for klimasmarte landbruksbygg lansert av Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Statsforvaltaren i Vestland og Trefokus AS. Les mer på  Statsforvaltaren sin nettside.  Vi vil også oppfordre til å ta en titt på alle de flotte landbruksbyggene som er samlet nå på Trefokus sin nettside – og det blir stadig flere.

Veilederen er direkte tilgjengelig på  https://www.bondeboka.no/landbruksbygg.  Dette er spesielt interessant for virksomheter innen jordbruk, treindustri- og bygg og anlegg.  Men veilederen har mange kapitler som er interessant lesning for alle bransjer med fokus på det grønne skiftet.

Foto: Takstoler, TreeCon

 

Del på sosiale medier