Kreative innspill fra kulturnæringen i Namdalen

Det ble i dag, 13. september 22, arrangert “Samling for kulturnæring og kulturliv i Namdalen”. Et 30 talls engasjerte namdalinger møtte opp for å si sin mening om tiltak som trengs fremover innen kultursektoren. Dagens samling ble ledet i fellesskap av Inam ved Ina Dahl og Tindved Kulturhage ved Håvard Sørli. Bente Estil, leder for Hovedutvalget for kultur i Trøndelag Fylkeskommune og Ragnar Prestvik bidro med engasjerte foredrag i arrangementet. Dagens samling er siste del av forprosjektet Kreative Namdalen. Innspillene fra dagens workshop vil bli et viktig grunnlag inn mot etablering av et hovedprosjekt for de kreative kreftene i Namdalen.

Del på sosiale medier