Verden trenger flere Namdalinger!

Vil aktiviteter som spise sammen, møteplasser for aldersbestemte grupper, sirkus-show, familieshow, tilrettelagte arbeidsplasser for unge i utenforskap, synlighet av fritidstilbud og bidra som frivillig i arrangement skape økt bli – og bolyst?

 

På grunn av alarmerende tall om at det flytter like mange fra som til Namdalen, og stadig økende behov for mer arbeidskraft, ønsker Namdal Regionråd å teste om det er mulig å bruke eksisterende kulturarenaer i Namdalens kommuner som tilrettelagt møteplass for lettere sosial inkludering og dermed sjanser for økt bli –og bolyst.


I 2023 testes ulike aktiviteter under fire festivaler i fire namdalske kommuner: Musikkfestdagan i Grong (Grong kommune), Norsk revyfestival (Høylandet kommune), Rørvikdagan ( Nærøysund kommune) og Namsosmartnan (Namsos kommune). Disse tester blant annet ut ulike tilbud av aktiviteter som spise sammen, møteplasser for aldersbestemte grupper, sirkus-show, familieshow, tilrettelagte arbeidsplasser for unge i utenforskap, synlighet av fritidstilbud og bidra som frivillig i arrangementene.

Testpilot Namdalen
Namdalen vil være en region for å prøve ut nye løsninger. Å skape en slik arena er et offensivt strategisk grep som styrker regionen i møte med morgendagens utfordringer og sikrer løsninger som er tilpasset våre innbyggeres behov. På en lang rekke områder i samfunnet er det behov for nye innovative løsninger, som er av betydning for både innbyggere, næringsliv og samfunnet for øvrig.

Derfor ønsker vi at Namdalen skal bli en testregion – en region som tør å teste ut nye løsninger og finne framtidas svar. (namdalregionrad.no)

Namdal regionråd har delegert prosjektledelsen i dette prosjektet til INam ved prosjektleder Ina Dahl.

Har du spørsmål om prosjektet, ta kontakt [email protected]

Del på sosiale medier