Ledelse i ressurseffektiv verdiskapning og sirkulær næringsaktivitet.

Nå har du mulghet til å få lederkompetanse innen et svært aktuelt fagfelt.

Studiet «Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet» er utarbeidet i samarbeid med både offentlig forvaltning og næringslivet og vektlegger arbeidslivets behov for ny kompetanse som kan lede og bidra til en mer sirkulær økonomi i organisasjonene. Sentrale tema er materialkunnskap, bransjeforståelse og energikunnskap. Og hvordan dette kan effektivisere verdikjeden i organisasjoner gjennom kunnskap, gode ledelsesprosesser og omstilling i ressursbruk. Utdanningen vil gi deg innsikt i hva sirkulærøkonomi er, faglig kunnskap og hvordan vi kan jobbe med dette for bedre ressursbruk og verdiskaping i organisasjoner. Utdanningen er samlingsbasert med nettstøtte og kan kombineres med jobb. 

Les mer om dette spennende studiet her.

Del på sosiale medier