XR Teknologi

Dagens teknologiske landskap er stadig i endring. Vi ser et økende behov for å tenke utenfor boksen når det kommer til innovasjon og kreativitet. Derfor har vi gleden av å presentere en ny tilnærming til disse utfordringene gjennom prosjektet “Innovasjonslab for kreativ teknologi” i regi av Tindved Kulturhage og Techlab i Mo i Rana.  Vi har satt opp et eget miniseminar for demonstrasjon av XR teknologi.

Agendaen for mini-seminaret inkluderer:

  • En introduksjon til Innovasjonslaben for Kreativ Teknologi fra Tindved.
  • Presentasjon av noen spennende case-studier og prosjekter som har blitt initiert gjennom laben.
  • Diskusjoner om potensialet og mulighetene som ligger i krysningspunktet mellom teknologi og kreativitet.
  • En mulighet til å møte noen av de innovative tankene bak prosjektet og laben.

Se mer og meld deg på her Demonstrasjon av XR teknologi. – iNam – Innovasjon Namdal

 

Del på sosiale medier