Mini-akselerator – bli klar for vekst!

Sammen med SpareBank 1 SMN, 6AM og partnere inviterer vi med dette til et intensivt program med faglig påfyll, gode diskusjoner, inspirasjon og nettverks-bygging.  Over en to dagers samling settes fokus på viktige temaer for vekstbedrifter og praktisk trening i presentasjon av din virksomhet. Vi søker alle gründere med ambisjoner om vekst, fra hele Trøndelag.…

Les mer

Velkommen til Camilla Vågan!

Vi er stolte av å informere om at Camilla Vågan er ansatt som vår nye senior forretningsutvikler i INAM. Med hennes sterke bakgrunn innen økonomi og ledelse, samt en dyptgående forståelse av Namdalsregionen, er Camilla meget godt posisjonert for å styrke bedriftene i regionen gjennom forretningsutvikling og strategisk rådgivning. Camilla (43) har en solid utdannelse…

Les mer

Hvilket kompetansebehov har deres virksomhet?

En av sju virksomheter i Namdalen planlegger nyansettelser i løpet av 2023. Hver fjerde opplever at det er vanskelig å få tak i riktig kompetanse. 10 prosent har vært nødt til å ansette lavere eller annen kompetanse enn ønsket.  For å gjøre det lettere å rekruttere riktig kompetanse ber Namdal Regionråd i samarbeid med Næringsforeningene…

Les mer

XR Teknologi

Dagens teknologiske landskap er stadig i endring. Vi ser et økende behov for å tenke utenfor boksen når det kommer til innovasjon og kreativitet. Derfor har vi gleden av å presentere en ny tilnærming til disse utfordringene gjennom prosjektet “Innovasjonslab for kreativ teknologi” i regi av Tindved Kulturhage og Techlab i Mo i Rana.  Vi…

Les mer

Bærekraftsuka – uke 37

Bærekraft og grønt skifte, samt fokus på samfunn og økonomi er svært viktig i årets valgkamp. Den 11. september er det valg til kommunestyrer- og fylkesting.  For det lokale næringslivet handler det om å tilpasse seg framtidens markeder, innfri krav fra myndingheter og utvikle bærekraftig vekst og omstilling. Næringshagene i Norge har fokus på bærekraft…

Les mer

Ledelse i ressurseffektiv verdiskapning og sirkulær næringsaktivitet.

Nå har du mulghet til å få lederkompetanse innen et svært aktuelt fagfelt. Studiet «Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet» er utarbeidet i samarbeid med både offentlig forvaltning og næringslivet og vektlegger arbeidslivets behov for ny kompetanse som kan lede og bidra til en mer sirkulær økonomi i organisasjonene. Sentrale tema er materialkunnskap, bransjeforståelse…

Les mer

Namdal Studiesenter tilbyr kurs i Norsk og Matematikk

Det er et stadig behov for økt kompetanse i vår region. Namdal Studiesenter tilbyr gratis kurs i Norsk og Matematikk på tre videregående skoler i Namdalen.  Kursene tar utgangspunkt i lærepln for Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, samtidig som det kan gjøres individuelle tilpasninger.  Dette er et enestående tilbud til deg som ønsker å søke…

Les mer

Patentbeskyttelse, internasjonal markedsutvikling og åpenhetslov

25. mai har du muligheten til å delta på webinar med tittelen “Hva er et godt varemerke?” Webinaret arrangeres av patentstyret og gir innblikk og tips til beskyttelse av varemerker.  Dagen etter følger vi opp med web workshop i Internasjonal Markedsutviking, arranget av Innovasjon Norge.   Den 31 mai vil Professor Caroline Dale Ditlev-Simonsen fortelle om…

Les mer

Få faglig påfyll!

For tiden gjennomfører vi etabablereropplæring for nye gründere. 10 personer gjennomgår i disse dager etablererskole med 5 fysiske samlinger med presentasjoner, case og spennende diskusjoner. Ved etablering, utvikling og omstilling er det ofte behov for finansiell bistand. Innovasjon Norge gjennomfører i mai flere webinarer og workshops som omhandler dette tema. I tillegg inviterer Innovasjon Norge…

Les mer