Inam bistår Overhalla kommune med Næringsplan

Inam har vunnet anbud om prosjektledelse og bistand i utvikling av forenklet planprogram og strategisk næringsplan for Overhalla kommune. Arbeidet vil starte med et planleggingsmøte for involverte parter så raskt det lar seg gjøre. Prosessen vil pågå utover vinteren og forventes være ferdig etter sommeren 2023. Det er Renate Strand som er prosjektleder i dette…

Les mer

Lufte ditt prosjekt for Innovasjon Norge?

Torsdag 3. november får vi besøk av representanter fra Innovasjon Norge. De vil være tilgjengelige for  individuelle møter slik at du kan få en prat om ditt prosjekt.   Benytt gjerne anledningen til å lufte din idè. Ta kontakt med Knut Gartland på telefon 91195758 eller på epost [email protected] for å avtale nærmere om tidspunkt og…

Les mer

Mer støtte til «Bedriftsintern Opplæring» (BIO)

Trøndelag fylkeskommune melder at det er tilført mer penger til Bedriftsintern Opplæring (BIO) i 2022.  BIO er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videreutvikling gjennom kompetansetiltak for de ansatte.   Potten for 2022 var tidligere i høst brukt opp, men det er nå tilført ytterligere midler.  Bedrifter anmodes om å…

Les mer

Er din bedrift rustet for morgendagen?

Har dere en strategisk markedsføring, kontroll på digital synlighet, og er dere rustet for rapportering av klimaregnskap? Med gode digitale arbeidsverktøy, både effektiviserer og gjør det bedriften mer lønnsom. Trenger din bedrift et kompetanseløft for å unngå å tape terreng? Bærekraft ikke lenger er «nice to know» men «need to know». I dette kurset får…

Les mer

Ny medarbeider i iNam

iNam styrker kontoret i Ytre Namdal, og ønsker nyansatte Renate Strand velkommen! Renate har bred erfaring fra både privat næringsliv og offentlig sektor, og kommer fra jobben som næringsrådgiver i Nærøysund kommune. Jeg ser frem til å ta fatt på nye utfordringer, og få kunne jobbe med det jeg virkelig brenner for. Jeg har et…

Les mer

Inam jakter kompetanse i Trondheim og Bodø

Trainee ordningen er i skuddet. Det er i dag 11 traineer ansatt i ulike stillinger i Namdalen gjennom ordningen Trainee Trøndelag. Etterspørselen etter ung og ny kompetanse øker.  Denne uka har Trainee Trøndelag og INAM vært til stede på karrieredager ved NTNU i Trondheim og HHS Nord i Bødø.  – «Studentene viser stor interesse for…

Les mer

Sammen med NORA for internasjonalt samarbeid

Nordisk Atlantsamarbejde NORA er en mellomstatlig organisasjon under Nordisk Ministerråd som skal styrke samarbeidet mellom Grønland, Island, Ferøyene og Kyst-Norge. Ved å koble bedrifter og FoU-organisasjoner på tvers av landegrensene bidrar NORA til en bærekraftig økonomisk utvikling i Atlanterhavsregionen. Renate Strand, som begynte i Inam 1. september, snakket i dag om hva Næringshageprogrammet, Trainee-ordningen og…

Les mer

Kreative innspill fra kulturnæringen i Namdalen

Det ble i dag, 13. september 22, arrangert «Samling for kulturnæring og kulturliv i Namdalen». Et 30 talls engasjerte namdalinger møtte opp for å si sin mening om tiltak som trengs fremover innen kultursektoren. Dagens samling ble ledet i fellesskap av Inam ved Ina Dahl og Tindved Kulturhage ved Håvard Sørli. Bente Estil, leder for…

Les mer

Lokalmatskolen skaper nye lokale matopplevelser

Kortreist mat fra Namdalen er i skuddet. Stadig nye produkter og retter får fotfeste og imponerer lokale , nasjonale og internasjonale ganer.  Som en anerkjennelse til matprodusenter i hele verdikjeden fikk Trøndelag tildelt tittelen European Region of Gastronomy 2022. En rekke spennende aktiviter har fulgt i kjølvannet av prosjektet «Kulinariske Namdalen», et prosjekt som er…

Les mer

NTNU og Inam – Kompetanseutveksling i praksis

Kim Mjønestrø er masterstudent ved masterprogrammet Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) ved NTNU og lærer å bruke mange og ulike perspektiver for å forstå sammenhenger mellom teknologi, vitenskap, innovasjon, og kultur og samfunnsutvikling. Masterprogrammet gir teoretiske og metodiske verktøy for å analysere teknososiale prosesser både i arbeidsliv, organisasjonsliv og hverdagsliv. Dette er et…

Les mer