Mini-Akselerator – Bli klar for vekst.

SpareBank 1 SMN, 6AM, T:lab og partnere inviterer til et intensivt program med faglig påfyll, gode diskusjoner, inspirasjon og nettverksbygging. Over en to dagers samling settes fokus på viktige temaer for vekstbedrifter og praktisk trening i presentasjon av din virksomhet. Deltakerne i programmet får også gratis billett til Trondheim Tech Port 20. mars, og mulig…

Les mer

Økt innovasjonsstøtte til namdalske bedrifter de neste 10 årene!

I dag publiserte SIVA, Statens Selskap for Industrivekst, hvilke selskaper som får det lokale ansvaret for å håndtere SIVAs programvirksomhet for de neste ti årene. INAM AS (Innovasjon Namdal) får det operative ansvaret for Næringshageprogrammet i Namdalen med 2,1 millioner kroner i årlig Innovasjonsstøtte til bedriftene. Næringshageprogrammet er spesielt rettet mot små- og mellomstore bedrifter.…

Les mer

Inam bistår Overhalla kommune med Næringsplan

Inam har vunnet anbud om prosjektledelse og bistand i utvikling av forenklet planprogram og strategisk næringsplan for Overhalla kommune. Arbeidet vil starte med et planleggingsmøte for involverte parter så raskt det lar seg gjøre. Prosessen vil pågå utover vinteren og forventes være ferdig etter sommeren 2023. Det er Renate Strand som er prosjektleder i dette…

Les mer

Lufte ditt prosjekt for Innovasjon Norge?

Torsdag 3. november får vi besøk av representanter fra Innovasjon Norge. De vil være tilgjengelige for  individuelle møter slik at du kan få en prat om ditt prosjekt.   Benytt gjerne anledningen til å lufte din idè. Ta kontakt med Knut Gartland på telefon 91195758 eller på epost [email protected] for å avtale nærmere om tidspunkt og…

Les mer

Mer støtte til “Bedriftsintern Opplæring” (BIO)

Trøndelag fylkeskommune melder at det er tilført mer penger til Bedriftsintern Opplæring (BIO) i 2022.  BIO er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videreutvikling gjennom kompetansetiltak for de ansatte.   Potten for 2022 var tidligere i høst brukt opp, men det er nå tilført ytterligere midler.  Bedrifter anmodes om å…

Les mer

Er din bedrift rustet for morgendagen?

Har dere en strategisk markedsføring, kontroll på digital synlighet, og er dere rustet for rapportering av klimaregnskap? Med gode digitale arbeidsverktøy, både effektiviserer og gjør det bedriften mer lønnsom. Trenger din bedrift et kompetanseløft for å unngå å tape terreng? Bærekraft ikke lenger er «nice to know» men «need to know». I dette kurset får…

Les mer

Ny medarbeider i iNam

iNam styrker kontoret i Ytre Namdal, og ønsker nyansatte Renate Strand velkommen! Renate har bred erfaring fra både privat næringsliv og offentlig sektor, og kommer fra jobben som næringsrådgiver i Nærøysund kommune. Jeg ser frem til å ta fatt på nye utfordringer, og få kunne jobbe med det jeg virkelig brenner for. Jeg har et…

Les mer

Inam jakter kompetanse i Trondheim og Bodø

Trainee ordningen er i skuddet. Det er i dag 11 traineer ansatt i ulike stillinger i Namdalen gjennom ordningen Trainee Trøndelag. Etterspørselen etter ung og ny kompetanse øker.  Denne uka har Trainee Trøndelag og INAM vært til stede på karrieredager ved NTNU i Trondheim og HHS Nord i Bødø.  – “Studentene viser stor interesse for…

Les mer

Sammen med NORA for internasjonalt samarbeid

Nordisk Atlantsamarbejde NORA er en mellomstatlig organisasjon under Nordisk Ministerråd som skal styrke samarbeidet mellom Grønland, Island, Ferøyene og Kyst-Norge. Ved å koble bedrifter og FoU-organisasjoner på tvers av landegrensene bidrar NORA til en bærekraftig økonomisk utvikling i Atlanterhavsregionen. Renate Strand, som begynte i Inam 1. september, snakket i dag om hva Næringshageprogrammet, Trainee-ordningen og…

Les mer