Lokalmatskolen skaper nye lokale matopplevelser

Kortreist mat fra Namdalen er i skuddet. Stadig nye produkter og retter får fotfeste og imponerer lokale , nasjonale og internasjonale ganer.  Som en anerkjennelse til matprodusenter i hele verdikjeden fikk Trøndelag tildelt tittelen European Region of Gastronomy 2022. En rekke spennende aktiviter har fulgt i kjølvannet av prosjektet “Kulinariske Namdalen”, et prosjekt som er…

Les mer

NTNU og Inam – Kompetanseutveksling i praksis

Kim Mjønestrø er masterstudent ved masterprogrammet Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) ved NTNU og lærer å bruke mange og ulike perspektiver for å forstå sammenhenger mellom teknologi, vitenskap, innovasjon, og kultur og samfunnsutvikling. Masterprogrammet gir teoretiske og metodiske verktøy for å analysere teknososiale prosesser både i arbeidsliv, organisasjonsliv og hverdagsliv. Dette er et…

Les mer

Webcafé – Miljøfyrtårn

Sommerferien er over, og det er tid for å se fremover. Vi setter fokus på grønn omstilling, og for mange bedrifter er første steg Miljøfyrtårnsertifisering.  iNam har invitert med seg daglig leder i Veiviser’n bht AS til å informere om ordningen, samt Jostein Røsnes fra Birger Pedersen AS som deler sine erfaringer.  Kan dette være…

Les mer

Grønn plattform

Grønn plattform er en satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. Regjeringen øremerker inntil 750 millioner til denne typen 3-årige grønne samarbeidsprosjekter. – Det er gjennom forskning og innovasjon vi skaper morgendagens bærekraftige samfunn. Grønn plattform skal løse konkrete utfordringer, akselerere grønn omstilling i næringslivet og legge til rette for…

Les mer

Vi minner om…

Vi minner om at det fredag den 25. mars gjennomføres Web Cafe kl 0900 hvor Ola Kjelvik fra Trøndelag fylke gir informasjon om støtteordningen Bedriftsintern Opplæring, en mulighet for mange bedrifter til kompetanseløft, omstilling og utvikling, særlig innen områdene digitalisering, teknologiutvikling, grønn omstilling og intergreringsarbeid. Les mer og meld deg på her. Merk også at…

Les mer

Styrearbeid

Næringshagene i Norge arrangerer i samarbeid med Handelshøyskolen BI en serie på tre digitale kurs knyttet til styrearbeid.  Kursene er et gratis tilbud til målbedrifter og bedrifter med tilknytning til næringshagen. Ta kontakt. Webinarserien med styret som tema bygger på den siste boken om styrearbeid av Frode Solberg: Styrearbeid, Styreutvikling, Styreledelse.   Kursene er høyst relevante for alle små- og…

Les mer

Finansiering av innovasjon, omstilling og eksport!

For innovative bedrifter med vekstambisjoner, vekstpotensiale og vekstmuligheter finnes det er rekke gode ordninger for bistand i utviklingsprosessene. Den 15. mars arrangerer Innovasjon Norge gratis webinar kl 09:00 om finansielle tjenester for selskaper som har prosjekter innen eksport og internasjonal satsning. Les mer her.   Samme dag, 15. mars kl 13:00, tilbyr Forskningsrådet et kort kurs…

Les mer

Hvordan skape nytteverdi av slam og andre restressurser?

Prosjektene BIOVERDI og Bioøkonomi i Namdal inviterer til digital workshop den 10. mars kl 09-11:30.  Tema retter fokus på hvordan man kan skape økt nytteverdi av slam- og andre restressurser i biobaserte næringser som hav-, jord- og skogbruk. Framtiden stiller nye krav til sirkularitet i verdikjedene og næringsstoffer som blant annet fosfor er globale mangelvarer.…

Les mer

Er din bedrift aktuell for SIVA-prisen 2022?

Siva skal også i år dele ut Siva-prisen (200.000 kroner)! Nytt av året er at SIVA også lanserer en X-faktorpris på 50.000 kroner. X -faktorprisen er rettet mot nystartede bedrifter som har utviklet miljøvennlige produkter og har et tydelig vekstpotensial.  Vi ønsker å få så mange nomineringer som mulig og alle har muligheten til å…

Les mer

Veileder for klimasmarte landbruksbygg lansert

Det er stadig økende fokus på grønn omstilling, klima og miljø.  Bygg i tre har lange tradisjoner og får stadig økende nasjonal- og internasjonal oppmerksomhet.  I dag ble veilederen for klimasmarte landbruksbygg lansert av Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Statsforvaltaren i Vestland og Trefokus AS. Les mer på  Statsforvaltaren sin nettside.  Vi vil også oppfordre…

Les mer