Finansiering av innovasjon, omstilling og eksport!

For innovative bedrifter med vekstambisjoner, vekstpotensiale og vekstmuligheter finnes det er rekke gode ordninger for bistand i utviklingsprosessene. Den 15. mars arrangerer Innovasjon Norge gratis webinar kl 09:00 om finansielle tjenester for selskaper som har prosjekter innen eksport og internasjonal satsning. Les mer her.   Samme dag, 15. mars kl 13:00, tilbyr Forskningsrådet et kort kurs…

Les mer

Hvordan skape nytteverdi av slam og andre restressurser?

Prosjektene BIOVERDI og Bioøkonomi i Namdal inviterer til digital workshop den 10. mars kl 09-11:30.  Tema retter fokus på hvordan man kan skape økt nytteverdi av slam- og andre restressurser i biobaserte næringser som hav-, jord- og skogbruk. Framtiden stiller nye krav til sirkularitet i verdikjedene og næringsstoffer som blant annet fosfor er globale mangelvarer.…

Les mer

Er din bedrift aktuell for SIVA-prisen 2022?

Siva skal også i år dele ut Siva-prisen (200.000 kroner)! Nytt av året er at SIVA også lanserer en X-faktorpris på 50.000 kroner. X -faktorprisen er rettet mot nystartede bedrifter som har utviklet miljøvennlige produkter og har et tydelig vekstpotensial.  Vi ønsker å få så mange nomineringer som mulig og alle har muligheten til å…

Les mer

Veileder for klimasmarte landbruksbygg lansert

Det er stadig økende fokus på grønn omstilling, klima og miljø.  Bygg i tre har lange tradisjoner og får stadig økende nasjonal- og internasjonal oppmerksomhet.  I dag ble veilederen for klimasmarte landbruksbygg lansert av Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Statsforvaltaren i Vestland og Trefokus AS. Les mer på  Statsforvaltaren sin nettside.  Vi vil også oppfordre…

Les mer

Styreevaluering

I mange selskaper er styret noe tilfeldig sammensatt, gjerne med familiemedlemmer, venner, kolleger eller medarbeidere. Det kan ofte fungere bra. Samtidig er det viktig å tenke igjennom styrets rolle og hvordan styrets medlemmer kan bidra til bedriftens utvikling gjennom ulike kompetanser, nettverk og personlige egenskaper. De profesjonelle styrene gjennomfører en årlig evaluering av sitt eget…

Les mer

Støtte til bedriftsintern opplæring

Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videreutvikling gjennom kompetansetiltak for de ansatte. Opplæringsperioden for hver enkelt deltaker kan ikke overstige 52 uker og skal være gjennomført innen 18 måneder etter at søknaden er innvilget. Støtteordningen prioriterer: Bedrifter innenfor satsingsområdene bioøkonomi, opplevelser og teknologi. Søknader…

Les mer

Kompetansebehov!

Rett kompetanse er et konkurransefortrinn både for bedrifter og for den enkelte medarbeider. I et stadig mer spesialisert samfunn, er kunnskap avgjørende for å finne de rette løsninger. Det digitale løftet, som vi alle har vært med på gjennom to år med smitteverntiltak og nedstegninger, har gitt oss en rekke nye tilbud og muligheter for…

Les mer

Nytt fagskolestudium i sirkulærøkonomi

Et nytt fagskolestudium for deg som jobber med gjenvinning, ressursplanlegging, produktutvikling og verdikjeder. Fagarbeidere i alle bransjer, f.eks. handel og produksjon med behov og interesse for sirkulær økonomi er også i målgruppen. 120 studiepoeng, deltid, nettbasert med samlinger Kombiner studier med jobb Studiested Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Trondheim Oppstart høsten 2022 Søknadsfrist 20. april 2022…

Les mer

Ny dato! Web-cafe med tema “Bedriftsnettverk”.

Velkommen til vår web cafe med temaet: Bedriftsnettverk – merverdi og vekst gjennom samarbeid. Merk: Arrangementet er flyttet til fredag 1. oktober kl 0900. Fyll opp koppen, sett deg foran skjermen og hør litt om hvordan vi har jobbet med ulike bedriftsnettverk i regionen, og del stunden med andre bedriftsledere og potensielle samarbeidspartnere. Eksemplene vi…

Les mer

Gratis kompetanseheving!

Gratis kompetanseheving for nyutdannende, unge med lav tilknytning til arbeidslivet, permitterte og arbeidsledige. Myndighetene har bevilget midler til kompetanseheving for de som har det vanskeligst i arbeidsmarkedet nå. Denne gangen er kursene med studiepoeng, og tilbudene er særlig rettet mot nyutdannede, unge med liten jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og ledige og…

Les mer