Spennende Lean-prosjekt for fem bedrifter i Nærøysund

  – Vi har mye å hente for å effektivisere våre interne prosesser. Det er noe av det vi skal jobbe med. Det sier Robert Hanssen i Moen-gruppen om arbeidet med Lean-prosjektet som bedriften deltar i. Fem bedrifter i Nærøysund er med på Lean-prosjektet som INAM har satt i gang med støtte fra Innovasjon Norge.…

Les mer

Rekruttere fra BI? Det kan være en god mulighet for din bedrift.

Veldig mange studenter ønsker å skrive oppgaver i samarbeid med bedrifter og organisasjoner på både bachelor og masternivå. Dette er spennende for studenten og nyttig for arbeidsgiver. Gode eksempler på studentsamarbeid kan være gjennomføring av kartlegginger, analyser, mulighetsstudier og produktutvikling. Karriereportalene trenger flere oppgaver – og her finnes et stort potensiale for å bruke studenter. …

Les mer

WEBINAR: Innovasjonssamarbeid mellom offentlig sektor og privat næringsliv

Lær hvordan du kan få støtte fra oss gjennom et samarbeid mellom offentlig sektor og privat næringsliv. Webinaret er dem 07.09.20 og gratis! Innovasjon Norge finansierer nå flere gode innovasjonspartnerskap. Her kan sykehus, kommuner, etater og andre offentlige virksomheter få både prosessveiledning og finansiering til å gjennomføre innovasjonssamarbeid med næringslivet. Innovasjon Norge søker fremoverlente offentlige…

Les mer

Etablererkurs NAMSOS høst 2020

Du har en god forretningsidé – hva gjør du nå? Hvor godt kjenner du kundene dine? Hvordan skal du tjene penger? Og når du først er i gang – hvordan skal bedriften vokse? Dette er spørsmål du bør ha tenkt nøye gjennom før du sier opp dagjobben og begir deg ut på gründereventyret. Les mer…

Les mer

SkatteFUNN-kurs Trøndelag

  Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har dere en idé om hvordan bedriften kan produsere på en smartere måte?   SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som jobber med forsknings- og utviklingsprosjekter. Kom og lær mer om hvilke typer utviklingsaktiviteter ordningen omfatter.   Arrangementet er gratis, men…

Les mer

Nasjonale krisetiltak

Regjeringen har lagt frem en rekke krisepakker til næringslivet den senere tiden. Her er en oversikt over noen av de sentrale nasjonale tiltakene.   Kontantstøtteordningen Regjeringen foreslår en kontantstøtte til virksomheter som er rammet av korona. Forslaget fra regjeringen går ut på at staten skal dekke en del av de faste kostnadene for bedrifter som…

Les mer

Den tredje koronakrisepakken

Den tredje krisepakken skal blant annet hjelpe kommunene å holde hjulene i gang i næringslivet. En del av midlene skal  brukes av kommunene til å sette i gang aktivitet, som reparasjoner og vedlikehold for å holde hjulene i gang i lokalt næringsliv og blant håndverkere. Dette er de nye tiltakene: – Kommunene får fem milliarder…

Les mer

Felles dugnad for trøndersk Næringsliv

Støtteordning for småbedrifter og enkeltpersonsforetak Gjennom ordningen BIO Trøndelag 2020 (Bedriftsintern opplæring) kan småbedrifter og enkeltpersonsforetak søke om støtte til kompetanseheving for å møte omstillingsbehov som følge av koronasituasjonen. I 2020 prioriteres bransjer innenfor Trøndelag fylkeskommunes verdiskapingsstrategi som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Eksempler på slike bransjer er opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt…

Les mer

KORONA

Den siste tiden har vi alle vært sterkt preget av korona-situasjonen. Virusspredning og smitteverntiltak får store konsekvenser for befolkningen og for næringslivet. Enkelte bedrifter opplever full stans mens andre har store utfordringer med markeder, leverandører eller arbeidskraft.  Likviditetsutfordringer oppstår hos enkelte bedrifter umiddelbart, og andre bedrifter møter langvarige utfordringer. Krisehåndtering Vi bistår bedrifter med samtaler…

Les mer