Master Entreprenørskap og forretningsutvikling (2 årig studium)

Til høsten kan du ta master i Entreprenørskap og forretningsutvikling (120 studiepoeng) ved Nord Universitet samtidig som du jobber i Namdalen.

Drømmer du om å bli en gründer eller entreprenør? Eller ønsker du å jobbe med forretningsutvikling?

På dette studieprogrammet sikrer du deg en kompetanse som er svært etterspurt, og som kan gi deg mange spennende fremtidsmuligheter.

Denne masteren er for deg som har Bachelorgrad eller tilsvarende grad av minimum 180 studiepoeng omfang. I tillegg må søkerne oppfylle et av de tre følgende krav til faglig fordypning:

  • Økonomi og samfunn – fordypning med minst 80 ECTS innenfor økonomisk, administrative eller samfunnsvitenskapelige fag
  • Helse og velferd – fordypning med minst 80 ECTS innenfor helse- eller sosialfag
  • Teknologi, biovitenskap og havbruk – fordypning med minst 80 ECTS innenfor teknologiske, biologiske eller havbruksfag

Vil du høre mer om programmet så kan du melde deg på et online infomøter tirsdag 9. april kl. 13:00 eller 20:00. Påmeldingslenke.

På Master i entreprenørskap og forretningsutvikling lærer du og utvikler ferdigheter som gjør deg godt rustet til å bli en endringsagent. Ved å bruke din kompetanse utviklet i programmet, vil du kunne opprette en ny virksomhet og bidra til innovasjonsprosjekter hos etablerte bedrifter.​

Både i Norge og internasjonalt er det i dag et enormt stort behov for gründere og forretningsutviklere. Med denne utdanningen vil du få en kompetanse som gjør deg til en svært ettertraktet kandidat både i privat og offentlig sektor.

Dette masterprogrammet, som også er kjent under kortnavnet FIVER (forretningsiver), er et såkalt Venture creation program. Det er en type entreprenørskapsutdanning som gir deg som student en unik mulighet til å tilegne deg mengdevis med praktisk erfaring, parallelt med at du tilegner deg teoretiske kunnskaper.

På dette studieprogrammet får du allerede i første semester mulighet til å teste ut ulike forretningsideer, i ulike konstellasjoner av team. I andre, tredje og fjerde semester får du og dine medstudenter være med på å jobbe frem og utvikle en start up.

Kunnskapene du tilegner deg underveis vil være svært verdifulle enten du ønsker å realisere gründerdrømmen på egen hånd eller som en del av et team. Utdanningen er også høyaktuell for deg som sikter deg inn på en karriere som forretningsutvikler, eller en jobb hvor forretningsutvikling er en av flere arbeidsoppgaver.

Les mer her: https://inam.no/kurs-studie/master-i-entreprenorskap-og-forretningsutvikling/

Del på sosiale medier